https://altneu.me/work.me/upload/image/altneume-t.png

О МЕНИ

Код и дизајн су оруђа
за претварање значајних извора података
у корисна искуства.

Živim i radim u Jerusalimu. Hvala na poseti.

me [at] altneu [dot] me

Свакодневне ствари, шта гледам, читам или слушам: ALTNEU.μ