2023-11-20

גטו

2014
*בעקבות השיר "גטו" של מילאן מלדנוביץ', 1984

תראו איזה נוף מדהים.
מסך עשן, מחסומים,
מסביב גדרות תיל, חומה מבטון,
אנחנו בנינו אותם להרגיש בטחון.
בינתיים אף אחד לא הבחין
אנחנו הנמצאים בגטו
בדיוק בזמן להבין,
איך באמת היה בגטו.
ורשה.
פולין.