בחדר שלך

2016

בחדר שלך ארבעה פינות.
בחדר שלך ארבעה פינות,
בחדר שלך ארבעה פינות.
בחדר שלך אין מה לעשות.

בחדר שלך הרבה תרופות.
בחדר שלך הרבה תרופות.
בחדר שלך הרבה תרופות,
בחדר שלך אין תשובות.

בחדר שלך המון מחשבות.
בחדר שלך המון מחשבות!
בחדר שלך המון מחשבות
בחדר שלך אסור רגשות!

#שקר
#בחדר_שלך
#שירים_גם_שירים
#עשר_מילים_על_גופי
#שירים_גם_שירים
#שירים_גם_שירים